Isolering av stålkonstruktioner

Byggreglerna kräver att vissa delar av en byggnad ska ha brandmotstånd. Detta beror på byggnadens storlek, vad den ska användas till och vilken funktion elementet har.

Fire safe insulation, steel construction 1

 

Alla vanliga byggnadsmaterial får sämre mekanisk hållfasthet när de utsätts för brand. Stål under tung belastning förlorar sin säkerhetsmarginal vid temperaturer på omkring 550 °C – oavsett stålets kvalitet. Skydda därför den bärande konstruktionen i byggnaden med PAROC FPS 17 som är testad och godkänd för brandskydd av bärande stålbalkar.  Beroende på tillämpning kan du använda en av tre brandskyddsmetoder: profil, box och solid. 

Ju större volym stål i det exponerade området, desto bättre brandmotstånd har det. Hur snabbt stålstrukturen värms upp i en brand kan enkelt uttryckas som förhållandet mellan den yta som är exponerad för branden och profilens stålvolym. Förhållandet kallad profilfaktor betecknas F/A, ibland A/V. Om förhållandet är högt ökar stålets temperatur snabbt. I praktiken betyder detta att tunna stålkonstruktioner behöver ett tjockare skydd.

Läs mer om projektering av brandskydd av stål i vår Projekteringsanvisning. Där finner du också tabeller för sektionsfaktorer och dimensionering av isolertjocklekar.

 

Inbyggda pelare/fyrkantig profil

Brandskydd för stålprofiler i ytterväggar med gipsplattor

Den vanligaste platsen för en fyrkantig profil är inuti väggen. I den här lösningen kan den täckande gipsplattan ses som ett brandskyddslager för stålprofilen, och tjockleken på isoleringen kan minskas.

Fyrkantig profil, vägg

 
Ibland kan kolumner i ytterväggar skyddas från tre sidor. En 5 mm tjock RHS-profil med en kritisk temperatur på 400 – 600 ⁰C och obligatorisk brandteknisk klass R60 kan skyddas från tre sidor med en 20 mm tjock PAROC FPS 17. Detta kan enbart göras i brandteknisk klass R60 med två lager gipsplatta på väggens insida. Väggens utsida måste täckas med en tjock gipsplatta, minst 9 mm. Begränsningen är att stålprofilerna inte får vara placerade bredvid öppningar (fönster och dörrar). Fasaden måste också vara obrännbar.
 

Brandskydd för stålprofiler i innerväggar

Fyrkantig profil. vägg

Använd lager av gipsplattor i innerväggar för brandskydd av stålprofiler. Följande tabell ska användas för brandteknisk klass R90:

Tjocklek på isolering för fyrkantiga RHS-profiler, kritisk temperatur 450 °C

Stål tjocklek (mm)  Tjocklek på PAROC FPS 17 (mm)   
   1 x 13 mm gipsskiva (1 lager på båda sidor)  2 x 13 mm gipsskiva (2 lager på båda sidor)
 5 40  25 
 6.3 40  25 
 8.0 30  20 
 10.0 25  20 


HSQ-balkar

HSQ-profiler används ofta tillsammans med betongelement. När du avgör vilken tjocklek du behöver på brandskyddet använder du måtten på den synliga flänsen. Konstruktionen är testad med isoleringsskivor som har 50 mm överskott på båda sidor för att underlätta installationen.

HSQ profil
 
 

Tjocklek på isolering för fyrkantiga HSQ-profiler, brand från 1 sida

  ts (mm)  Fi / As (mm-1  R 60    R 90   R 120   
      450°C  500°C  450°C   500°C 450°C  500°C 
HSQ 1   15  67  20  20  20  20  40  25
HSQ 2   10  100  20   20  40  25  60  40