Isolering av stålkonstruktioner

Byggreglerna kräver att vissa delar av en byggnad ska ha brandmotstånd. Detta beror på byggnadens storlek, vad den ska användas till och vilken funktion elementet har.

Fire safe insulation, steel construction 1

 

Alla vanliga byggnadsmaterial får sämre mekanisk hållfasthet när de utsätts för brand. Stål under tung belastning förlorar sin säkerhetsmarginal vid temperaturer på omkring 550 °C – oavsett stålets kvalitet. Skydda därför den bärande konstruktionen i byggnaden med PAROC FPS 17 som är testad och godkänd för brandskydd av bärande stålbalkar. Beroende på tillämpning kan du använda en av tre brandskyddsmetoder: profil, box och solid. 

Ju större volym stål i det exponerade området, desto bättre brandmotstånd har det. Hur snabbt stålstrukturen värms upp i en brand kan enkelt uttryckas som förhållandet mellan den yta som är exponerad för branden och profilens stålvolym. Förhållandet kallad profilfaktor betecknas A/V, ibland används termen F/A. Om förhållandet är högt ökar stålets temperatur snabbt. I praktiken betyder detta att tunna stålkonstruktioner behöver ett tjockare skydd.

Läs mer om projektering av brandskydd av stål i vår Projekteringsanvisning. Där finner du också tabeller för sektionsfaktorer och dimensionering av isolertjocklekar.

Inbyggda bärande stålprofil

Fire protection

 
En vanlig placering för en fyrkantig profil är inuti väggen. I den här lösningen kan den täckande gipsplattan ses som ett tillskott i brandskyddet av stålprofilen. Vi rekommenderar dock att stålprofilen ska betraktas som fristående och brandisoleras utan hänsyn till omslutande vägg för att vara på säkra sidan. 

I vår Projekteringsanvisning för brandskydd av stål finner du tabeller för sektionsfaktorer och dimensionering av isolertjocklekar.
 

HSQ-balkar

HSQ-profiler används ofta tillsammans med betongelement. Tjockleken på brandskyddet kan beräknas utifrån tjockleken på den synliga flänsen. Sektionsfaktorn vid brand kan förenklat beräknas enligt, A/V = 1/t där t är tjockleken på flänsen i meter. Här visas två exempel på montage. 

Tjockleken på den synliga flänsen är 10 mm vilket ger en sektionsfaktor på 100 m-1. Bestäm brandklass och den kritiska ståltemperaturen för konstruktionen och bestäm sedan den nödvändiga tjockleken för PAROC FPS 17 enligt tabell nedan. Överskottet på båda sidor flänsen är isolertjockleken enligt nedan tabell. 

Fire protection
 
 
   ts (mm)  A/V (m-1)  R 60  R 90  R 120
      450°C  500°C  450°C   500°C 450°C  500°C 
HSQ 10 100 20  20 25  20  40 40

 

Tjockleken på den synliga flänsen är 10 mm vilket ger en sektionsfaktor på 100 m-1. Bestäm brandklass och den kritiska ståltemperaturen för konstruktionen och bestäm sedan den nödvändiga tjockleken för PAROC FPS 17 enligt tabell nedan. Använd 50 mm överskott på båda sidor för att skydda flänsens kortsidor. 


Fire Protection 
 
 
  ts (mm)   A/V (m-1)   R 60   R 90  R 120 
      450°C  500°C  450°C   500°C 450°C  500°C 
HSQ 10 100 20  20 40 25 60 40

 

Isoleringen monteras enligt instruktioner i Projekteringsanvisning för brandskydd av stål. 

Lösningarna är bedömda av Paroc AB baserat på ETA 08/0093 och brandtester.