Brandisolering av vindsbjälklag och mellanbjälklag

I träbyggnader används stenull för värme-, brand- och ljudisolering. Ytmaterial som gipsplattor bildar ett lufttätt lager som förhindrar att förbränningsgaser rör sig genom strukturen vid brand. Antalet lager av gipsplatta påverkar också strukturens brandmotstånd.
Vindsbjälklag  Öka brandmotståndet i vindar med stenull från PAROC. I detta fall kan du även utelämna några av gipsskivorna och ändå uppnå samma brandtekniska klass. Prova PAROC eXtra eller PAROC BLT för denna lösning. 

Vindbjälklaget i denna konstruktionsbild uppfyller kraven för REI 30 med 120 mm PAROC eXtra och en 13 mm gipsskiva. Monteras ytterligare ett lager med gipsskiva, Gyproc Protect F uppfyller konstruktionen REI 60.

Läs mer i PAROC Konstruktioner, SP-SITAC typgodkännande 1008/94.