Isoleringslösningar för underlag av betong eller trä

PAROC PROOF Taklamellsystem - Yttertak med lamellisolering

Med PROOF Taklamellsystem isoleras låglutande tak effektivt, samt fukt- och brandsäkert. Sortimentet omfattar obrännbara stenullsprodukter som förblir opåverkade, ingen krympning eller svällning, när de utsätts för varierande fukt- och temperaturförhållanden.

Med taklameller kan man lägga tjocka, välisolerade och brandsäkra tak med endast två isolerlager på betong- eller träunderlag. Tjocklekar mellan 230 mm och 480 mm gör det till en effektiv lösning för de flesta förekommande U-värdeskrav. 

Tekniska rekommendationer vid isolering av låglutande tak 

 

Läs mer på Tekniska rekommendationer.

 

PAROC® PROOF™ Taklamellsystem

PAROC PROOF Taklamellsystem består av taklameller ROL 30 och 30 mm ROB 80, Takboard. En lösning som är lämplig för tak med normal belastning.

Isolera låglutande tak med PAROC Stenull

 

Lösningen fungerar lika bra på en bärande konstruktion av TT-kassetter.

Isoleringslösning med U-värde
Produkt Isolertjocklek, mm
PAROC ROB 80 30 30 30 30 30 30 30 30
PAROC ROL 60 200 220 240 270 300 340 370 450
Total tjocklek 230 250 270 300 330 370 400 480
U-värde, W/m2K 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08

PAROC® PROOF™ Taklamellsystem Plus

PAROC PROOF Taklamellsystem Plus består av ROL 60 Taklamell Plus och 30 mm ROB 80, Takboard. En lösning som är lämplig för tak med högre belastning.

PAROC Proof är isolering av stenull för låglutande tak. 

 

Lösningen fungerar lika bra på en bärande konstruktion av TT-kassetter.

          
Isoleringslösning med U-värde
Produkt  Isolertjocklek, mm
PAROC ROB 80 30 30 30 30 30 30  30 30
PAROC ROL 60  200 220 240 270 300 340  370 450
Total tjocklek  230 250 270 300 330 370  400 480
U-värde, W/m2K 0.16 0.15  0.13  0.12 0.11 0.10 0.09  0.08

 

PAROC® PROOF™ Taklamellsystem 

PAROC PROOF Taklamellsystem består av taklameller ROL 30 och ROBSTER 60, Stålunderlagsboard. En lösning som är lämplig för tak med normal belastning.                                   

 PAROC Proof taklamellsystem av PAROC Stenull  

 

Lösningen fungerar lika bra på en bärande konstruktion av TT-kassetter.

   
Isoleringslösning med U-värde
Produkt   Isolertjocklek, mm
PAROC ROBSTER 60 30 30 30 30 30 30  30 30
PAROC ROL 30  200 220 240 270 300 340  370 450
Total tjocklek  230 250 270 300 330 370  400 480
U-värde, W/m2K 0.15 0.14  0.13  0.12 0.11 0.10 0.09 0.08
                                      

 

PAROC PROOF Skivsystem - Yttertak med skivisolering

Med takskivor från PAROC isoleras låglutande tak effektivt samt fukt- och brandsäkert. Sortimentet omfattar obrännbara stenullsprodukter som förblir opåverkade, ingen krympning eller svällning, när de utsätts för varierande fukt- och temperaturförhållanden. Effektiv takisolering med takskivor på betong- eller träunderlag består av två eller fler skikt. Fuktspärren placeras på betongen för att förhindra att fukten från betongen påverkar isoleringen. Därpå läggs takskivor med önskad tryckhållfasthet och med erforderlig tjocklek för att nå önskat U-värde. Ovanpå underskivan läggs en tunn och styv takboard, som skapar ett lastupptagande skikt och underlag för det yttre tätskiktet. 

Här följer några exempel på takkonstruktioner med takskivor:
Isolera låglutande tak med obrännbar stenull

Lösningen fungerar lika bra på en bärande konstruktion av TT-kassetter.

   
Isoleringslösning med U-värde
Produkt  Isolertjocklek, mm 
PAROC ROB 80 20 20 20 20 20 20 20
PAROC ROS 30 100 100 100 130 130 160 180
PAROC ROS 30 100  120 130 130 150 160 180
Total tjocklek 220 240 250 280 300 340 380
U-värde, W/m2K 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09

                                          
Isolering av låglutande tak med PAROC Stenull
  • Tätskiktsmembran av PVC eller bitumen
  • Mekanisk infästning
  • PAROC ROB 80, Takboard
  • PAROC ROS 30,Underskiva
  • Tätskiktsmembran
  • Bärande konstruktion av råspont eller plywood
   
Isoleringslösning med U-värde
Produkt Isolertjocklek, mm
PAROC ROB 80 20 20 20 20 20 20 20
PAROC ROS 30 100 110 120 130 150 160 180
PAROC ROS 30 100 110 120 130 150 160 180
Total tjocklek 220 240 260 280 320 340 380
U-värde, W/m2K 0.16 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09

                                          

                                               

PAROC Air - Unik lösning för att ventilera bort fukt

PAROC Air är ett unikt sätt att ventilera låglutande tak. PAROC Air bygger på en ventilationslösning som håller konstruktionen torr utan mekaniska system. Lösningen bygger på självdrag som snabbt transporterar bort fukt ur det låglutande taket.

PAROC Air läggs i tre eller fler skikt, där fuktspärren placeras på betongen för att förhindra att fukten från betongen påverkar isoleringen. I den övre delen av det mellanliggande isoleringsskiktet finns spår som utgör ventilationskanaler. Stenullen från PAROC har hög fuktgenomsläpplighet vilket gör att fukten inte absorberas i isoleringen, utan släpps vidare till ventilationsspåren där den leds ut ur konstruktionen genom ventilationshuvar eller luftning i sargar. Ovanpå isoleringsskiktet med spår läggs en tunn och styv stenullsboard. Den täcker ventilationskanalerna och bär upp belastningen från persontrafik vid installation och underhåll samt snölast enligt dimensionering. Läs mer om PAROC Air >>

Här följer några exempel på takkonstruktioner med PAROC Air:

 PAROC Air är en unik lösning för låglutande tak  
       
Isoleringslösning med U-värde
Produkt  Isolertjocklek, mm
PAROC ROB 80 20 20 20 20
PAROC ROS 30g 100 100 100 100
PAROC ROS 30 100 120 160 180
 Total tjocklek 220 240 270 300
U-värde, W/m2K 0.16 0.14  0.13  0.12

                                           

 

PAROC Air för låglutande tak

 

Isoleringslösning med U-värde
Produkt Isolertjocklek, mm
PAROC ROB80 20 20 20 20
PAROC ROS 30g 100 100 100 100
PAROC ROS 30 100 120 160 180
 Total tjocklek 220 240 280 300
U-värde, W/m2K 0.17 0.15 0.13 0.12

Beräkningsparametrar (Enligt EN 6946):
Takmembran   λU = 0.23 W/mK d = 6 mm  R = 0.026 m2K/W  
TT-kassett λU = 2 W/mK d = 50 mm R = 0.025 m2K/W
Betonghåldäck  λU = 0.74 W/mK d = 265 mm   R = 0.36 m2K/W  
Råspont / Plywood  λU = 0.14 W/mK  d =  28 mm R = 0.20 m2K/W
PAROC ROB 80 λU =0.038 W/mK    
PAROC ROS 30g, (spårad) λU = 0.036 W/mK    
PAROC ROS 30, PAROC ROBSTER 50/60 λU = 0.036 W/mK    
PAROC ROL 30      λU =0.038 W/mK     
PAROC ROL 60 λU =0.039 W/mK     
   
Övergångsmotstånd Rsi + Rse = 0.14 m2K/W  
 
U-värdeskorrigeringar:
Luft i spåren (Air) λU  = 0.08 W/mK  
Spåren har räknats som ett separat konstruktionslager: djup 20 mm, 15% av arean (Air).
Infästningar: effekten är mindre än 3% och ingår inte i beräkningarna.