Isoleringslösningar för underlag av stålplåt

PAROC PROOF Taklamellsystem - yttertak med lamellisolering

Med PROOF Taklamellsystem isoleras låglutande tak effektivt, samt fukt- och brandsäkert. Sortimentet omfattar obrännbara stenullsprodukter som förblir opåverkade, ingen krympning eller svällning, när de utsätts för varierande fukt- och temperaturförhållanden.

Med taklameller kan man lägga tjocka, välisolerade och brandsäkra tak med endast tre isolerlager på underlag av bärande plåt. Tjocklekar mellan 260 mm och 510 mm gör det till en effektiv lösning för de flesta förekommande U-värdeskrav. 

Här visas tre förslag med olika underlagsskivor. Observera att plåtprofilens öppningsmått styr valet av det understa lagret.

 
Tekniska rekommendationer vid isolering av låglutande tak 

 

Läs mer på Tekniska rekommendationer.

PAROC® PROOF™ Taklamellsystem

PAROC PROOF Taklamellsystem består av 30 mm ROB 80, Takboard, ROL 30, Taklamell samt ROBSTER 50, Stålunderlagsboard. En lösning som är lämplig för tak med normal belastning.

 
Isoleringslösning med U-värde
Produkt Isolertjocklek, mm
PAROC ROB 80

30

30 30 30 30 30 30 30
PAROC ROL 30 200 220 240 270 300 340 390 450
PAROC ROBSTER 50 30  30 30 30 30 30 30 30
Total tjocklek 260 280 300 330 360 400 450 510
U-värde, W/m2K 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07

PAROC® PROOF™ Taklamellsystem Plus

PAROC PROOF Taklamellsystem Plus består av 30 mm ROB 80, Takboard, ROL 60, Taklamell Plus samt ROBSTER 60, Stålunderlagsboard. En lösning som är lämplig för tak med högre belastning. 

 
               
Isoleringslösning med U-värde
Produkt  Isolertjocklek, mm 
PAROC ROB 80

30

30 30 30 30  30  30  30
PAROC ROL 60 200 220 240 270 300 340 390 450
PAROC ROBSTER 60 30 30 30 30 30 30 30 30
Total tjocklek  260 280 300 330 360 400 450 510
U-värde, W/m2K 0.15 0.14  0.13  0.12 0.11 0.10 0.09 0.08

PAROC® PROOF™ Taklamellsystem

PAROC PROOF Taklamellsystem består av ROBSTER 60, Stålunderlagsboard, ROL 30, Taklamell samt ROBSTER 60, Stålunderlagsboard. En lösning som är lämplig för tak med normal belastning.

 

 Isoleringslösning med U-värde

Produkt  Isolertjocklek, mm

PAROC ROBSTER 60

 30 30 30 30 30 30 30 30
PAROC ROL 30 200 220 240 270 300 340 390 450
PAROC ROBSTER 60 30 30 30 30 30 30 30 30
Total tjocklek  260 280 300 330 360 400 450 510
U-värde, W/m2K  0.14 0.13  0.12 0.11  0.10 0.09 0.08 0.07
                                                                                             

 

PAROC PROOF Skivsystem - Yttertak med skivisolering

Med takskivor från PAROC isoleras låglutande tak effektivt samt fukt- och brandsäkert. Sortimentet omfattar obrännbara stenullsprodukter som förblir opåverkade, ingen krympning eller svällning, när de utsätts för varierande fukt- och temperaturförhållanden.

Effektiv takisolering med takskivor på bärande plåt består av tre eller fler skikt. På den bärande plåten läggs en underskiva, på vilken luft- och ångspärren sedan placeras. Detta tillvägagångssätt ger ett plant underlag för ångspärren och ett bättre skyddat montage vilket säkerställer dess funktion. Därpå läggs takskivor med önskad tryckhållfasthet och med erforderlig tjocklek för att nå önskat U-värde. Ovanpå underskivan läggs en tunn och styv takboard, som skapar ett lastupptagande skikt och underlag för det yttre tätskiktet. Här visas två förslag med olika underlagsskivor. Profilens öppningsmått styr valet. Läs mer på Tekniska rekommendationer.
   
 Isoleringslösning med U-värde
Produkt Isolertjocklek, mm
PAROC ROB 80 20 20 20 20 20 20 20 20
PAROC ROS 30 - 100 110 120 130 110 160
PAROC ROS 30 160 180 100 110 120 130 180 180
PAROC ROBSTER 50 30 30 30 30 30 30 30 30
Total tjocklek  210 230 250 270 290 310 340 390
U-värde, W/m2K 0.17 0.15  0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09

                                                                                                               
   
 Isoleringslösning med U-värde
Produkt  Isolertjocklek, mm
PAROC ROB 80 20 20 20 20 20 20 20 20
PAROC ROS 30 - - - 100 110 120 110 160
PAROC ROS 30 150 160 180 100 110 120 180 180
PAROC ROS 30 50 50 50 50 50 50 50 50
Total tjocklek   220  230 250 270 290 310  360  410
U-värde, W/m2K 0.16 0.15  0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09

                                                                                                               

  

PAROC AIR -Unik lösning för att ventilera bort fukt

PAROC Air är ett unikt sätt att ventilera låglutande tak. PAROC Air bygger på en ventilationslösning som håller konstruktionen torr utan mekaniska system. Lösningen bygger på självdrag som snabbt transporterar bort fukt ur det låglutande taket.

PAROC Air läggs i tre eller fler skikt på bärande plåt. På plåten läggs en stålunderlagsboard, på vilken luft- och ångspärren sedan placeras. Detta tillvägagångssätt ger ett plant underlag för ångspärren och ett bättre skyddat montage vilket säkerställer dess funktion. I den övre delen av det mellanliggande isoleringsskiktet finns spår som utgör ventilationskanaler. Stenullen från PAROC har hög fuktgenomsläpplighet vilket gör att fukten inte absorberas i isoleringen, utan släpps vidare till ventilationsspåren där den leds ut ur konstruktionen genom ventilationshuvar eller luftning i sargar. Ovanpå underskivan med spår läggs en tunn och styv takboard, som skapar ett lastupptagande skikt och underlag för det yttre tätskiktet. Läs mer om PAROC Air >>

Här följer några exempel på takkonstruktioner med PAROC Air:

 
  
Isoleringslösning med U-värde
Produkt  Isolertjocklek, mm
PAROC ROB 80

20

20 20 20 20
PAROC ROS 30g 100 100 100 100 100
PAROC ROS 30 100 120 150 180 100
PAROC ROS 30 - - - - 100
PAROC ROBSTER 50 alt. 60 30  30  30  30  30
Total tjocklek   250  270  300  330  350
U-värde, W/m2K 0.15 0.13  0.12  0.11

0.10


                                                                                       

 

PAROC PROOF Skivsystem - Tak med täckning av profilerad stålplåt

För tak med profilerad plåt både som bärande konstruktion och yttre täckning isoleras taket med PAROC ROS 30, Underskiva Plåt. Den yttre plåten, isolerlagren och ångspärren fästs mekaniskt i den bärande plåten enligt plåtleverantörens rekommendationer. Genom att placera ångspärren ovanpå ett undre lager PAROC ROS 30 eller PAROC ROBSTER 50 alt PAROC ROBSTER 60 blir genomföringarna i ångspärren tätare. Det undre isolerlagret kan också fungera som ljudabsorbent om perforerad bärande plåt används.

Här följer konstruktionsförslag för tak med täckning av profilerad stålplåt:

 
   
Isoleringslösning med U-värde
Produkt  Isolertjocklek, mm
PAROC ROS 30

-

- 50 100
PAROC ROS 30 50 100 100 100
PAROC ROS 30 100 100 100 100
PAROC ROS 30 50 50 50 50
Total tjocklek 200  250 300 350
U-värde, W/m2K 0.18 0.15  0.13  0.11

                                                               

 

PAROC PROOF Skivsystem - Bandtäckt tak

Bandtäckning är en säker och vanligt förekommande metod vid tilläggsisolering av tak på äldre bostadshus och vid nyproduktion av framförallt industribyggnader. Vid användning av bandtäckt plåt ska isolerlagren byggas upp genom att först placera luft- och ångspärren ovanpå ett undre lager av PAROC ROBSTER 50 eller ROBSTER 60, då blir genomföringar i ångspärren tätare. Profilens öppningsmått styr valet. Läs mer på Tekniska rekommendationer.

Ovanpå luft och ångspärren placeras ROS 30 Underskiva och täcks sedan av ROB 80, Takboard. Takboarden skapar en mycket stabil yta vilket underlättar sammanfogning av skarvar. Den bandtäckta plåten och isoleringen fästs mekaniskt i den bärande plåten enligt plåtleverantörens rekommendationer. 

Här följer konstruktionsförslag för tak med bandtäckning:

Låglutande tak med bandtäckning 
   
Isoleringslösning med U-värde      
Produkt  Isolertjocklek, mm 
PAROC ROB 80

20

20 20 20 20  20  20
PAROC ROS 30 - - 100 110 120 130 150
PAROC ROS 30 150 180 100 110 120 150 150
PAROC ROBSTER 50 alt. 60  30 30 30 30 30 30 30
Total tjocklek 200 230 250 270 290 330 350
U-värde, W/m2K 0.18 0.15  0.14  0.13 0.12  0.11 0.10 

     

Plåttak med ut- och invändig isolering

Ett yttertak kan med fördel kompletteras med bullerreducerande skiva på insidan. Det är ett enkelt sätt att förbättra ljudabsorptionen i lokalen; 50 mm är i regel tillräckligt. För att också förbättra värmeisoleringen kan tjockleken ökas. Bullerskivan fästs med skruv och bricka eller med en kombination av profiler i en riktning. Genom att isolera hela ytan kan den ökade värmeisoleringen tillgodoräknas. Värmeisoleringsförmågan hos skivan försämras under bärande plåt då viss ventilation sker ovanför skivan. Detta framgår av lambdavärdena i nedan tabell.

 • Låglutande tak med utvändig isolering
 • och tätskiktsmembran
 • PAROC XMV 012 alt XMV 020, Luft- och ångspärr
 • Bärande plåt
 • Parafon Buller (natur, vit, grå, svart)
 • MT-bärverk
   
Rekommenderade lambdavärden
Produkt Isolertjocklek, mm
PARAFON BULLER 50 80 100
Lambdavärde, W/mK 0.045 0.048 0.050
 • Nytt tätskiktsmembran
 • Mekanisk infästning
 • PAROC ROB 80, Takboard, 
  PAROC ROB 60 Renoveringsboard eller PAROC ROBSTER 60, Stålunderlagsboard 

Befintlig konstruktion:

 • Gammalt tätskikt
 • Gammal värmeisolering
 • Bärande konstruktion: korrugerad plåt,betong- eller träunderlag
Beräkningsparametrar (Enligt EN 6946):
Takmembran   λU = 0.23 W/mK d = 6 mm  R = 0.026 m2K/W  
PAROC ROB 80 λU =0.038 W/mK    
PAROC ROS 20  λU =0.035 W/mK     
PAROC ROS 30g, (spårad) λU = 0.036 W/mK    
PAROC ROS 30, PAROC ROBSTER 50/60 λU = 0.036 W/mK    
PAROC ROL 30      λU =0.038 W/mK     
PAROC ROL 60 λU =0.039 W/mK     
   
Övergångsmotstånd Rsi + Rse = 0.14 m2K/W  
 
U-värdeskorrigeringar:
Luft i spåren (Air) λU  = 0.08 W/mK  
Spåren har räknats som ett separat konstruktionslager: djup 20 mm, 15% av arean (Air).
Infästningar: effekten är mindre än 3% och ingår inte i beräkningarna.