Ljudisolerade ventilationskanaler

Utrustning och kanaler i ventilationssystem kan alstra kraftiga ljud som normalt måste dämpas, oavsett var anläggningen är placerad. Men installationer behöver inte höras! En effektiv ljudabsorption och ljudisolering gör omgivningen mer behaglig att bo och arbeta i. Tack vare sin öppna fiberstruktur har Parocs produkter en mycket god ljudabsorption. 

Parocs produkter används i ventilationssystem och ljuddämpare. Med sin öppna fiberstruktur och optimala densitet lämpar sig Parocs produkter idealiskt för ljudisoleringsändamål.

 

Ventilationskanal isolerad med PAROC InVent G5 slabs 

Ljuddämpning i kanaler

Använd klädda PAROC InVent-skivor för att minska ljud som transporteras med luftflödet. Skivorna monteras inuti kanalen. PAROC InVent-skivor är speciellt framtagna, och typgodkända, för invändig ljudisolering av kanaler.

 

Ljudisolering

Kanaler fungerar som en ljudbärande kanal och transporterar ljud från ett rum till ett annat. Isoleringen som används på utsidan av kanalen bidrar till att minska mängden ljud som tränger igenom kanalväggen.
Vi har flera olika typer av skivor och nätmattor som du kan välja mellan om du väljer att montera isoleringen på utsidan av kanalen. PAROC VVS nätmattor och skivor är lämpliga för detta ändamål.

 

Ljuddämpare för ljudisolering i ventilationskanaler

Du kan använda ljuddämpare för att minska ljudet i ventilationskanaler. När kanalerna finns i kalla utrymmen (t.ex. i ett vindsutrymme) rekommenderar vi att du använder värmeisolering med en isoleringstjocklek på minst 100 mm. Vanligtvis används mindre isolering i ljuddämpare och därför behöver de ofta tilläggsisoleras för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det ska.

PAROC Silencer 60 G5
Läs mer

Projekteringsstöd för akustik inom teknisk isolering.

Interaktivt projekteringsstöd för akustik inom teknisk isolering. Ladda ned här >