Rök- & avgaskanaler

Rök- och avgaskanaler skiljer sig från andra rör genom att de ofta utsätts för mycket höga temperaturer. De kräver därför isoleringslösningar som inte bara är obrännbara utan också bibehåller sin form och tryckhållfasthet även vid höga temperaturer.

Med PAROC rörskålar och nätmattor uppnås inte bara en utmärkt värmeisolering utan också ett effektivt brandskydd. Rörens livslängd ökar också genom att rökgaserna hindras att svalna så mycket att de kondenserar och fäller ut korrosiva ämnen på rörets insida. 

 

Rökkanal

Många prefabricerade skorstenar
är isolerade med PAROC rörskål. Rekommendationen är PAROC Pro Section 100 och klarar driftstemperaturer upp till 640 °C.

Varje land har egna bestämmelser och lösningar. För mer information ber vi dig kontakta närmaste Paroc-återförsäljare.