PAROC XMS 090

Fiberduk

PAROC XMS 090
PAROC XMS 090 är en materialavskiljande geotextil för separation mellan jord och dränering samt filtrering i mark och i Ecoprim källarväggsystem. Produkten är främst avsedd vid nybyggnation och renovering av byggnader och därtill hörande markarbeten samt ytor med lättare trafik. Fiberduken kan även användas som ett montagehjälpmedel vid lösullsinstallationer i vägg.

Produktblad

 
Uppdaterad 19 nov 2015

Godkänd och klassad av NorGeoSpec 2012.

Bredd
2700 mm
Längd
25000 mm
Vikt
90 g/m²

Förpackning

Förpackning
Plastemballage

Brandegenskaper

Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetBrännbart material EN ISO 1182

Övriga egenskaper

Övriga egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Draghållfasthet6,0 kN/mEN ISO 10319
Brottöjning37,5 %EN ISO 10319
Porstorlek0,156 mmEN ISO 12956
V-index0,07 m/sEN ISO 11058

Godkänd och klassad av NorGeoSpec 2012.

Bredd
2700 mm
Längd
25000 mm
Vikt
90 g/m²

Förpackning

Förpackning
Plastemballage

Brandegenskaper

Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetBrännbart material EN ISO 1182

Övriga egenskaper

Övriga egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Draghållfasthet6,0 kN/mEN ISO 10319
Brottöjning37,5 %EN ISO 10319
Porstorlek0,156 mmEN ISO 12956
V-index0,07 m/sEN ISO 11058

Godkänd och klassad av NorGeoSpec 2012.

Bredd
2700 mm
Längd
25000 mm
Vikt
90 g/m²

Förpackning

Förpackning
Plastemballage

Brandegenskaper

Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetBrännbart material EN ISO 1182

Övriga egenskaper

Övriga egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Draghållfasthet6,0 kN/mEN ISO 10319
Brottöjning37,5 %EN ISO 10319
Porstorlek0,156 mmEN ISO 12956
V-index0,07 m/sEN ISO 11058