PAROC Stenull är energieffektiv

PAROC Stonewool is energy efficient

 

Att bygga energieffektiva miljöer är både ett ansvar och en möjlighet. Våra hem och kontor spelar en central roll i klimatförändringsdebatten. Cirka 40 procent av utsläppen av växthusgaser som genereras av människor kommer från dåligt isolerade hem och kontor och den energi som krävs för att värma upp dem. 


Specifikt spelar isolering en avgörande roll för energieffektiviteten i en byggnad och står för upp till 75 procent av byggnaders totala energireduktionspotential. Ordentlig termisk isolering sänker energikostnaderna i byggnader. 

Även VVS-system och industrianläggningar ska isoleras väl när rör och ledningar används för att transportera varm luft eller vätskor.

De höga temperaturer som används i industriella tillämpningar (t.ex. kraftverk) bidrar till mycket större värmeförluster än för passivhus. Om rörledningar och installationer inte har isolerats ordentligt krävs det mer energi för att bibehålla samma värmenivå.