Isoleringslösningar för kyl- och frysrum

I PAROC Frost, vår lösning för kyl- och frysrum, har vi tagit hänsyn till utmaningen med fuktpåverkan kombinerat med brandsäkerhet. För denna applikation rekommenderar vi inte en ventilerad lösning som PAROC Air.  Däremot fungerar en traditionell oventilerad lösning så som PAROC PROOF Taklamellsystem eller PAROC PROOF Skivsystem bra på underlag av stålplåt och betong.

Ett kyl- eller frysrum är som namnet antyder ett kallt utrymme och fungerar omvänt jämfört med normala byggkonstruktioner. I de kalla utrymmena överförs värme och fukt under större delen av året genom klimatskalet från utsidan och inåt och i varmare utrymmen omvänt inifrån och utåt. I de kalla utrymmena bör därför det tätaste skiktet av klimatskalet finnas på utsidan av konstruktionen och i de varma utrymmena på insidan. 

Utvändigt görs konstruktionen tät med ett lämpligt tätskiktsmembran, rekommenderat av tätskiktsleverantören. Invändigt görs konstruktionen luft och ångtät med en luft- och ångspärr med tejpade skarvar. Det finns även luft och ångspärrar som är tillverkade av ett svetsbart material som kan användas. Luft- och ångspärren får inte gå sönder under monteringsarbetet.  

På grund av den enhetliga konstruktionen behöver taket inte delas in i separata delar med olika materialtyper, och därmed underlättas montaget då risker med tillhörande skarvar undviks.  

Tekniska rekommendationer vid isolering av låglutande tak 

 

Läs mer på Tekniska rekommendationer.

 

Lösning för bärande underlag av stålplåt

Isoleringslösning för bärande underlag av stålplåt
 
Isoleringslösning med U-värde
   
Produkt  Isolertjocklek, mm
PAROC ROBSTER 60 30 30 30 30 30 30 30 30 
PAROC ROL 30 200 220 240 270 300 340 390 450
PAROC ROBSTER 60 30 30 30 30 30 30 30 30
Total tjocklek  260 280 300 330 360 400 450 510
U-värde, W/m2K 0.14 0.13 0.12 0.11
0.10 0.09 0.08  0.07

Lösning för betongunderlag

Isoleringslösning för betongunderlag
  • Tätskiktsmembran av bitumen eller likvärdigt
  • Mekanisk infästning
  • PAROC ROBSTER 60, Stålunderlagsboard
  • PAROC ROL 30, Taklamell
  • PAROC XMV 020, Luft- och ångspärr med tejpade skarvar
  • Bärande konstruktion, HDF-bjälklag

Lösningen fungerar lika bra på en bärande konstruktion av TT-kassetter.

 

Isoleringslösning med U-värde
   
Produkt  Isolertjocklek, mm
PAROC ROBSTER 60 30 30 30 30 30 30 30 30 
PAROC ROL 30 200 220 240 270 300 340 390 450
Total tjocklek  230 250 270 300 330 370 420 480
U-värde, W/m2K 0.15 0.14 0.13 0.12
0.11 0.10 0.09  0.08